Presentació

  Ivan Tibau i RagoltaIvan Tibau i Ragolta

  Secretari general

  de l’Esport

 Generalitat de Catalunya

Les noves tecnologies i el potencial d’internet ens obren moltes portes al coneixement i a l’aprenentatge en molts camps. El país no pot deixar escapar aquest tren, i l’esport com a sector amb un pes important a Catalunya tampoc pot desaprofitar els elements que poden ajudar-lo a fer salts endavant a nivell quantitatiu, però també qualitatiu.

 

És en aquesta segona vessant on més ens pot ajudar el llibre digital que ara mateix esteu consultant des de l’ordinador, la tableta o el mòbil. El Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina pretén millorar la presència de les dones en aquells usos de la llengua, de diversos escenaris, on aquest col·lectiu queda sovint en un segon pla o exclòs.

 

Partint de la sèrie Esports, dones i llengua, que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya va publicar amb molt encert fa uns anys, Eulàlia Lledó, autora amb una àmplia trajectòria i referent en la investigació del sexisme en la literatura i la llengua, dedica un dels disset capítols a l’esport i proposa solucions a alguns problemes per tal que aquest sector utilitzi un llenguatge que no menystingui la dona.

 

El que caracteritza el conjunt del manual és, sens dubte, la interactivitat i la gran quantitat d’aplicacions i recursos per facilitar la comprensió i la participació de la persona que el consulta. La possibilitat de descarregar-se documents, d’accedir a webs a través d’enllaços i de visualitzar fotografies i vídeos ofereix una nova manera, innovadora, d’analitzar com s’utilitza la llengua en el nostre esport i modificar-ne les tendències negatives.

 

Vull felicitar la UFEC per aquesta iniciativa engrescadora. La Secretaria General de l’Esport hi ha col·laborat des del primer moment perquè encaixa amb la nostra voluntat d’adaptar l’esport català a la realitat del país i modernitzar-lo amb l’objectiu de mantenir el prestigi internacional que s’ha guanyat al llarg dels anys.

 

No tinc cap dubte que el futur passa per apostes tecnològiques com les que presenta aquest manual. Espero que el seu contingut suposi un pas més per normalitzar la presència femenina en el món de l’esport, on les diferències entre homes i dones es vagin reduint i ningú pugui sentir-se’n exclòs.

 

  David Moner i CodinaDavid Moner i Codina

  President de la

  Unió de Federacions

  Esportives de Catalunya

Ja fa més de vint anys que des de les més altes organitzacions mundial es difonen recomanacions i es dicten lleis en defensa d’un ús igualitari de la llengua. Catalunya com és natural, no en queda al marge i ha dictat normatives d’actuació per donar un tracte inclusiu i igualitari a homes i dones per usar un llenguatge més acurat.

 

Així, quan l’any 2007 presentava la col·lecció Esports, dones i llengua ja deia que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya era capdavantera donant solucions allà on es detectaven mancances, i ara aquest manual corrobora una vegada més aquesta voluntat de prendre la iniciativa.

 

D’una banda, perquè amb l’edició d’aquest llibre digital apostem per un sistema d’aprenentatge ara incipient, però que d’aquí no res serà habitual, i d’altra, perquè aportem una eina que ajuda a aplicar la normativa que emana de les lleis catalanes d’una manera didàctica i eficaç. Una eina que en definitiva s’adapta a les exigències de la societat del segle XXI.

 

Aquest manual tanca un projecte que ha tingut una ressonància en l’àmbit de l’esport, però també en àmbits acadèmics i professionals perquè en la seva concepció rau la idea d’avançar cap a una societat més justa basada en el respecte a les persones.