Introducció Sobre el Manual

Màquina d’escriure Màquina d’escriure

Nota de l’autora

El Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina és un conjunt de diferents materials que es dedica a analitzar algunes particularitats ideològiques de la llengua, especialment les que tenen a veure amb els biaixos sexistes i androcèntrics, és a dir, els biaixos que subordinen les dones.

Es compon de materials força variats: lectures, textos, documents de diversa índole —n’inclou de literaris—, presentació de recursos, imatges, propostes de treball, etc., amb vista a analitzar la llengua, reflexionar-hi i, si s’escau, modificar-ne alguns dels usos.

Nota editorial

El Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina és un projecte innovador que utilitza les darreres tecnologies en l’edició digital. Es pot consultar des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil que disposi de connexió a internet i també es pot consultar fora de línia atès que el text roman a la memòria de l’aparell un cop s’ha consultat per primera vegada. La informació de les pàgines s’adapta dinàmicament a la pantalla dels diferents dispositius de consulta.

El Manual està desenvolupat en html5 i css3 i empra el javascript de Treesaver. L’html5 encara no és un estàndard oficial, però la majoria de les darreres versions dels navegadors en suporten les característiques. Assegureu-vos que el vostre navegador estigui prou actualitzat, ja que del contrari podeu tenir dificultats serioses per a llegir el llibre.

El llibre disposa d’una barra de navegació a la part inferior de la pantalla que permet avançar o retrocedir per pàgines o capítols. Aquesta funcionalitat és especialment útil quan es vol llegir a pantalla completa (característica que permeten la majoria dels navegadors).

Pel que fa a les il·lustracions, n’hi ha de dos tipus: unes d’artístiques que van al començament de cada capítol i que s’adapten dinàmicament als diferents dispositius de lectura, i unes altres que estan directament relacionades amb les activitats que es presenten al llarg del manual. Aquestes imatges, que tant poden ser fotografies com portades de diari, lectures, etc. són ampliables mitjançant un clic a fi de permetre’n una millor visió.

En la lectura del llibre a través d’ordinadors, si es cliquen les paraules i les frases del text es genera automàticament una cerca a internet. En la major part del manual hi ha preguntes i activitats perquè qui el llegeixi reflexioni i les analitzi. En el capítol 14 A propòsit dels esports, a diferència de la resta del manual hem considerat que era més adient mostrar les respostes correctes prement el botó “proposta” creat a tal fi. Quant a les cites, aquestes han estat enquadrades amb un fons marró, excepte les que incorporen textos d’Eulàlia Lledó publicats en altres documents. Aquestes cites, integrades plenament en el discurs narratiu de l’obra, van precedides d’una fletxa verda.

El Manual és un projecte en permanent desenvolupament i de mica en mica s’hi aniran implementant noves prestacions, com ara un cercador, elements de xarxa social, etc. alhora que se’n milloraran i generalitzaran algunes altres.

Crèdits

Edició a cura de

Iolanda Bethencourt

Josep M. Vinyes

 

© del text, Unió de Federacions Esportives de Catalunya 2011

www.ufec.cat

 

© de l’edició digital, Beat 2011

www.beat.cat

 

© de les il·lustracions i coberta, Juanjo Caro 2011

http://yunquedepapel.blogspot.com

 

 

logos de Beat.cat i de la UFEC

 

 

Amb el suport de

 

logo de la Secretaria General de l’Esport